Ensemble

Das Arisva Quartett

Alexander Prushinskiy Svetlana Shtraub
Alexander Prushinskiy,
I Violin
Svetlana Shtraub,
II Violin
Alexander Senazhenski Risto Rajakorpi
Alexandr Senazhenski,
Viola
Risto Rajakorpi,
Cello